Xin hỏi về cách phân biệt khi nào thì dùng các đồng hồ đo độ cứng không phải đồng hồ Shore A. Bảng so sánh như thế nào.
Có khách hàng cho thông tin không dùng độ cứng theo Shore A, vậy đúng hay sai. Cảm ơn.