Trục PU cuốn, đỡ trong ngành thép sử dụng hay bị trượt. Xin hỏi anh chị có cách gì làm cho vật liệu PU tăng bám tốt hơn không? Cảm ơn các anh chị.