Xin các bạn cho biết để cao su bám vào sắt, không biết áp lực có ảnh hưởng hay không và cách tính như thế nào?