Tôi - Nhật Hoàng, cần các tài liệu về quy trình dây chuyền cán tráng để phục vụ nghiên cứu. Rất mong các bạn có tài liệu liên quan, xin vui lòng chia sẻ.
Rất cảm ơn.

Tài liệu vui lòng chuyển qua mail banquantri@caosu.org để đăng lên Diễn đàn.