Thân gởi các thành viên và bạn đọc,
Như đã thông báo, Diễn đàn cao su của chúng ta liên tục bị gởi spam. Ai đó đã liên tục đăng quảng cáo bất kể phản cảm, vi phạm chủ trương Diễn đàn.
Sau khi khẩn thiết yêu cầu ngưng quảng cáo, thì lại được dội bom gấp nhiều lần. Mỗi ngày không dưới vài chục lần nhận được spam, Ban Quản trị không đủ sức loại bỏ kịp thời, để không làm phiền bạn đọc.

Không có cách gì khác, tạm thời Ban Quản trị rất tiếc thông báo đến các thành viên và bạn đọc:

Kể từ nay, 26/4/2012 Ban Quản trị cho ẨN COMMENT.
Các bạn là thành viên cứ thao tác comment như bình thường -
Các comment nào hợp lệ, Ban Quản trị sẽ cho xuất hiện trong vòng 12 giờ
.

Mong các bạn đọc thông cảm cho sự bất tiện này.

Trân trọng,
Ban Quản trị Diễn đàn
banquantri@caosu.org