tranthihuong

Giới thiệu sách “Advances in Elastomers II: Composites and Nanocomposites”

Rate this Entry
Sách này của nhà xuất bản Springer, được biên tập bởi P. M. Visakh, Sabu Thomas, Arup K. Chandra và Aji. P. Mathew. Sách được xuất bản vào năm 2013, dày 428 trang.

Sách này tóm tắt những thành tựu nghiên cứu đạt được trong lĩnh vực vật liệu đàn hồi composite và nanocomposite. Chi tiết hơn, sách giới thiệu các khía cạnh khác nhau của vật liệu composite và nanocomposite như phương pháp tạo thành, gia công, cấu trúc, tính chất và ứng dụng một cách khái quát và hệ thống. Các chương của sách được đóng góp bởi các nhà nghiên cứu trên toàn thế giới. Các nội dung tiêu biểu như vật liệu đàn hồi macrocomposite, nanocomposite, biến tính pha và sự tương thích trong nanocomposite, các ứng dụng của nanocomposite: lốp xe, y khoa, …

Sách là tài liệu tham khảo tốt cho sinh viên, giáo sư, nghiên cứu viên ở các trường đại học, các kỹ sư công nghệ hoạt động trong lĩnh vực vật liệu đàn hồi composite và nanocomposite.

Contents
Chapter 1. Advances in Elastomers: Their Composites and Nanocomposites: State of Art, New Challenges and Opportunities
Chpater 2. Elastomer Macrocomposites
Chapter 3. Rubber Nanocomposites: Latest Trends and Concepts
Chapter 4. Reinforced Elastomers: Interphase Modification and Compatibilization in Rubber-Based Nanocomposites
Chapter 5. Fully Green Elastomer Composites
Chapter 6. Nanocomposites for Tyre Applications
Chapter 7. Elastomer-Based Bio-Nanocomposites
Chapter 8. Bio-Medical Applications of Elastomeric Blends, Composites
Chapter 9. Other Applications: Engineering
Chapter 10. Physical Phenomena Related to Free Volumes in ubber and Blends.

Tham khảo tài liệu Advances in Elastomers II: Composites and Nanocomposites, P. M. Visakh, Sabu Thomas, Arup K. Chandra và Aji. P. Mathew, Springer, 2013.
Phòng thử nghiệm v.lab giới thiệu trên www.caosu.org

Submit "Giới thiệu sách “Advances in Elastomers II: Composites and Nanocomposites”" to facebook Submit "Giới thiệu sách “Advances in Elastomers II: Composites and Nanocomposites”" to Digg Submit "Giới thiệu sách “Advances in Elastomers II: Composites and Nanocomposites”" to del.icio.us Submit "Giới thiệu sách “Advances in Elastomers II: Composites and Nanocomposites”" to StumbleUpon Submit "Giới thiệu sách “Advances in Elastomers II: Composites and Nanocomposites”" to Google