tranthihuong

Tác động của bột cao su lên tính chất cơ lý của cao su lưu hóa

Rate this Entry
Có nhiều nghiên cứu về tác động của bột cao su lên tính chất cơ học của cao su lưu hóa. Các yếu tố ảnh hưởng tính năng của cao su lưu hóa gồm kích thước, độ cứng và mức lão hóa của bột cao su; hàm lượng chất độn trong bột cao su và tương tác giữa cao su và hạt độn. Một số kết quả được tóm tắt như sau.

Ở mức độn bột cao su thấp (tới khoảng 20 phr), sự giảm sút các tính chất cơ học của cao su lưu hóa là không đáng kể. Khi thêm bột cao su lưu hóa polynorbornene (lên tới 40 phr) vào cao su thiên nhiên (NR) và polybutadiene (BR), tính chất cơ lý của NR (độ bền kéo xé) giảm đáng kể trong khi tính chất của BR thay đổi không nhiều.

Một vài nghiên cứu cũng cho thấy bột cao su EPDM có tác động gia cường cho cao su EPDM, SBR và NR (ở mức độn 50 phr, xấp xỉ các chất độn gia cường khác). Hơn nữa, khi hàm lượng chất độn trong bột cao su EPDM càng tăng thì tính gia cường của bột cao su cải thiện càng nhiều. Qua đó, thấy được vai trò quan trọng của hàm lượng chất độn trong bột cao su khi gia cường.

Ngoài ra, cao su NR rất dễ giảm sút các tính chất cơ lý dưới tác động trượt và nhiệt khi mài mòn, nhưng cao su NR độn bột cao su lưu hóa NR có thể giảm tối thiểu các tác động này, kéo dài tuổi thọ của chi tiết.

Một số nghiên cứu về tác động của độ cứng bột cao su (nghiền thường, kích thước hạt 1mm) lên tính chất của cao su butadiene không độn và có độn than đen. Độ cứng của bột cao su khác nhau được tạo thành bằng cách thay đổi hàm lượng chất độn hoặc lượng chất kết mạng. Người ta nhận thấy rằng tăng độ cứng của bột cao su làm giảm độ bền kéo và độ giãn dài tại điểm gãy nhưng tăng mô-đun đàn hồi. Sự nứt gãy do chịu tải kéo bắt đầu từ lỗ trống xung quanh hạt cao su độn trong cao su lưu hóa.

Một số kết quả nghiên cứu khác, độn bột cao su lưu hóa SBR và EPDM nghiền đông lạnh vào cao su tương ứng dẫn đến sự giảm sút tính chất cơ học. Kích thước hạt và mức độn cao su nghiền càng tăng thì sự giảm sút này càng lớn. Ngoài ra, khi tăng mức lão hóa bột cao su, sự giảm sút tính chất càng nhiều hơn. Điều này là do mật độ kết mạng hay độ cứng của các hạt tăng, giúp tách khỏi cao su nền dễ dàng khi chịu tải kéo. Một nguyên nhân khác làm giảm tính chất cơ lý của cao su lưu hóa độn bột cao su là lưu huỳnh trong pha cao su phân tán vào trong pha bột, làm giảm mật độ kết mạng. Ngoài ra, khi cả cao su nghiền và cao su nền có dạng kết mạng giống nhau (liên kết mạng monosulfide hoặc polysulfide), cao su lưu hóa tạo thành có độ bền kéo, tuổi thọ uốn dẻo và tính kháng mài mòn tăng.

Tham khảo từ tài liệu Rubber Recycling, Sadhan K. De, Avraam I. Isayev và Klementina Khait,CRC Press, 2005.
Phòng thử nghiệm v.lab giới thiệu trên www.caosu.org

Submit "Tác động của bột cao su lên tính chất cơ lý của cao su lưu hóa" to facebook Submit "Tác động của bột cao su lên tính chất cơ lý của cao su lưu hóa" to Digg Submit "Tác động của bột cao su lên tính chất cơ lý của cao su lưu hóa" to del.icio.us Submit "Tác động của bột cao su lên tính chất cơ lý của cao su lưu hóa" to StumbleUpon Submit "Tác động của bột cao su lên tính chất cơ lý của cao su lưu hóa" to Google