tranthihuong

Adhesives Technology Handbook, 2nd Edition

Rate this Entry
Sách này của nhà xuất bản William Andrew, được viết bởi tác giả Sina Ebnesajjad. Sách được xuất bản vào năm 2008, dày 363 trang.

Có nhiều sách khác nhau viết về chất kết dính. Mỗi sách nhấn mạnh vào các khía cạnh khác nhau của chất kết dính như quá trình tổng hợp, thành phần hóa học, kỹ thuật sử dụng chất kết dính, lựa chọn chất kết dính cho nhiều vật liệu khác nhau.

Ấn bản thứ hai của sách tập trung vào kỹ thuật kết dính và lựa chọn đúng loại chất kết dính, để hình thành liên kết tốt với nhiều chất nền khác nhau như chất dẻo, vật liệu đàn hồi, kim loại, gỗ, gốm sứ. Ngoài mô tả về chất kết dính và kỹ thuật áp dụng, các nguyên lý cơ bản của sự kết dính như đặc trưng bề mặt, loại liên kết kết dính, kiểu hư hỏng liên kết cũng được giới thiệu.

Sách cung cấp những thông tin hữu ích cho kỹ sư, sinh viên, người đọc chọn lựa chất kết dính và kết dính các vật liệu lại với nhau.

Name:  Caosu.org-Adhesives-Technology-Handbook.JPG
Views: 1525
Size:  86.7 KB

Contents

Chapter 1. Introduction and Adhesion Theories
Chapter 2. Surface Tension and Its Measurement
Chapter 3. Material Surface Preparation Techniques
Chapter 4. Classification of Adhesives and Compounds
Chapter 5. Characteristics of Adhesive Materials
Chapter 6. Adhesives for Special Adherends
Chapter 7. Joint Design
Chapter 8. Adhesive Applications and Bonding Processes
Chapter 9. Solvent Cementing of Plastics
Chapter 10. Durability of Adhesive Bonds
Chapter 11. Testing of Adhesive Bonds
Chapter 12. Quality Control
Chapter 13. Safety, Environmental, and Economic Aspects, and Future Trends
Tham khảo tài liệu Adhesives Technology Handbook – 2nd Edition, Sina Ebnesajjad, William Andrew, 2008

Phòng thử nghiệm v.lab giới thiệu trên www.caosu.org

Submit "Adhesives Technology Handbook, 2nd Edition" to facebook Submit "Adhesives Technology Handbook, 2nd Edition" to Digg Submit "Adhesives Technology Handbook, 2nd Edition" to del.icio.us Submit "Adhesives Technology Handbook, 2nd Edition" to StumbleUpon Submit "Adhesives Technology Handbook, 2nd Edition" to Google