tranthihuong

Giới thiệu sách “Rubber Mixing”

Rate this Entry

Báo cáo này của nhà xuất bản iSmithers Rapra Publishing, được viết bởi tác giả P.R. Wood. Sách được xuất bản vào năm 1996, dày 100 trang.

Báo cáo này mô tả hiện trạng của quá trình cán luyện trong công nghiệp cao su từ quan điểm kỹ thuật. Sự phát triển của quá trình cán luyện cao su và máy móc sử dụng được xem xét lại như máy cán, hệ thống làm mát, điều khiển bằng máy tính, ... Các kỹ thuật cán luyện đặc biệt được giới thiệu cũng như các vấn đề thường gặp như ăn mòn máy, tăng năng suất hoạt động của máy cán. Kết quả nghiên cứu về quá trình cán luyện cao su và dự đoán về những phát triển có thể xảy ra trong tương lai cũng được đề cập ngắn gọn.

Contents

Name:  Rubber-Mixing.jpg
Views: 3232
Size:  10.1 KB

Chapter 1. Introduction
Chapter 2. History
Chapter 3. Equipment in Use Today
Chapter 4. Ancillary Mill Room Equipment
Chapter 5. Health & Safety
Chapter 6. Recent Mixing Machinery Developments
Chapter 7. Mixing Techniques
Chapter 8. Differences In Mixing Behaviour: Intermeshing vs Tangential
Chapter 9. Mixing Process Development
Chapter 10. Mixing Quality Problems
Chapter 11. Scale Up/Down
Chapter 12. Recent Research
Chapter 13. The Future
Tham khảo tài liệu Rubber Mixing, P.R. Wood, iSmithers Rapra Publishing, 1996

Phòng thử nghiệm v.lab giới thiệu trên www.caosu.org

Submit "Giới thiệu sách “Rubber Mixing”" to facebook Submit "Giới thiệu sách “Rubber Mixing”" to Digg Submit "Giới thiệu sách “Rubber Mixing”" to del.icio.us Submit "Giới thiệu sách “Rubber Mixing”" to StumbleUpon Submit "Giới thiệu sách “Rubber Mixing”" to Google