RuBBeR

Advanced Elastomers - Technology Properties and Applications

Rate this Entry
Sách này của nhà xuất bản InTech, được biên tập bởi tác giả Anna Boczkowska. Sách được xuất bản vào tháng 9/2012, dày 400 trang.
Vật liệu đàn hồi, được phát minh vào thế kỷ 19, đã được nghiên cứu, tìm hiểu rộng rãi trong học thuật, công nghiệp do tính linh hoạt của chúng. Vật liệu đàn hồi là các polymer vô định hình, được sử dụng trên nhiệt độ chuyển thủy tinh của chúng, các đoạn phân tử lớn có thể chuyển động đáng kể. Các liên kết mạng hóa học (cộng hóa trị) hoặc liên kết vật lý (hydro) đảm bảo vật liệu trở lại hình dạng ban đầu sau biến dạng, khi ứng suất được loại bỏ. Tuy được sử dụng nhiều trong các ứng dụng công nghiệp, gia đình, các tiến bộ trong phương pháp tổng hợp, phương pháp thử nghiệm, vật liệu mới (đặc biệt là nanocomposite) vẫn đang phát triển.
Sách này cung cấp một cái nhìn bao quát về những xu hướng phát triển hiện tại trong lĩnh vực vật liệu đàn hồi, gồm 7 vấn đề được đóng góp bởi các chuyên gia trên toàn thế giới. Các vấn đề chính là phương pháp kết mạng vật liệu đàn hồi mới dùng chùm ion; vật liệu đàn hồi tinh thể lỏng; cấu trúc, tính lưu biến và sự lưu hóa vật liệu đàn hồi nanocomposite; vật liệu đàn hồi lưu biến điện và vật liệu đàn hồi co rút nhiệt; vật liệu đàn hồi trong lĩnh vực điện tử; ứng dụng và tính năng của latex cao su thiên nhiên trong bê tông; các phương pháp thí nghiệm và phân tích đặc trưng cấu trúc của vật liệu đàn hồi.

Name:  Advanced Elastomers.jpg
Views: 1416
Size:  90.6 KB

Contents

Section 1 New Approach to Elastomer Crosslinking
Section 2 Liquid Crystal Elastomers
Section 3 Elastomer Nanocomposites
Section 4 Smart Elastomers
Section 5 Elastomers in Microelectronics and Microfluidics
Section 6 Elastomers in Cement Concrete and Mortar
Section 7 Experimental Testing and Modelling of Elastomer Properties
Sách này được viết không chỉ cho các nhà nghiên cứu học thuật, kỹ sư trong lĩnh vực khoa học vật liệu mà còn rất hữu ích cho các sinh viên sau đại học, các nhà sản xuất vật liệu đàn hồi.
Tham khảo từ tài liệu Advanced Elastomers - Technology Properties and Applications, Anna Boczkowska, InTech, 2012

Giới thiệu: Phòng thử nghiệm cao su vLAB

Submit "Advanced Elastomers - Technology Properties and Applications" to facebook Submit "Advanced Elastomers - Technology Properties and Applications" to Digg Submit "Advanced Elastomers - Technology Properties and Applications" to del.icio.us Submit "Advanced Elastomers - Technology Properties and Applications" to StumbleUpon Submit "Advanced Elastomers - Technology Properties and Applications" to Google

Tag: elastomer
Thể loại
Cao su nhân tạo