• Dự kiến thành lập Hội đồng Cao su Đông Nam Á và Thị trường cao su khu vực

    Ngày 17/3/2015, tại Vientiane, Lào, ông Yium Tavarolit, Giám đốc Điều hành Công ty Cao su quốc tế (IRCo) đã đến thăm và trao đổi với TS. Phet Phomphiphak, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp Lào về tình hình thị trường cao su thiên nhiên. Ông cho biết Campuchia, Myanmar và Việt Nam cũng sẵn sàng hợp tác với Hội đồng Cao su quốc tế ba bên (ITRC) và IRCo để phát triển bền vững ngành cao su thiên nhiên và vì lợi ích của các hộ cao su tiểu điền…

    Vui lòng xem thêm thông tin tại : http://www.vra.com.vn/web/?idx=news_...5-03-23&type=1

  • Giới thiệu về www.caosu.org