• Chính phủ Thái Lan phê duyệt kế hoạch phát triển chợ cao su trung tâm

    Chính phủ Thái Lan đang tăng cường hệ thống chợ cao su trung tâm với kế hoạch phát triển ba giai đoạn được thực hiện từ năm 2015 - 2017.

    Theo Athiwee Daengkanit, Phụ trách Chợ cao su trung tâm tỉnh Nakhon Si Thammarat, kế hoạch này sẽ được triển khai thí điểm với kinh phí 62,1 triệu Baht để phát triển hệ thống công nghệ thông tin (IT) và các kho dự trữ cao su. Chợ này sẽ được phát triển như là một trung tâm cao su và được liên kết với 11 chợ khác.

    Vui lòng xem thêm thông tin tại: http://www.vra.com.vn/web/index.jsp?...4-12-01&type=1

  • Giới thiệu về www.caosu.org