• Hiệp hội Cao su Việt Nam gia nhập làm thành viên liên kết của IRSG

    Hiệp hội Cao su Việt Nam đã được Tổ chức Nghiên cứu Cao su quốc tế IRSG (International Rubber Study Group) công nhận là Hội viên liên kết từ ngày 03/11/2014.

    IRSG là tổ chức liên chính phủ giữa các nước sản xuất và tiêu thụ cao su, được thành lập từ năm 1944, hiện có trụ sở tại Singapore. IRSG đang có 36 Hội viên cấp quốc gia và 120 thành viên liên kết - là các tổ chức, doanh nghiệp quan tâm đến các ấn phẩm của IRSG. Điểm mạnh của IRSG là khả năng thu thập, tổng hợp số liệu thống kê ngành cao su của các nước, từ đó, có cơ sở để IRSG và các hội viên, thành viên dự báo tình hình cung cầu cao su thế giới.

    Vui lòng xem thêm thông tin tại : http://www.vra.com.vn/web/index.jsp?...4-11-10&type=1

  • Giới thiệu về www.caosu.org