• Hội nghị Thị trường Lốp xe và Cao su Toàn cầu tại Indonesia, 20-21/8/2014

    Hội nghị Thị trường Lốp xe và Cao su Toàn cầu lần thứ 8 (8th Global Rubber & Tire Markets) là diễn đàn trao đổi, thảo luận của các bên liên quan trong ngành công nghiệp lốp xe, ô tô và cao su. Nội dung chính của Hội nghị tập trung thảo luận về ảnh hưởng của ngành lốp xe đối với ngành cao su và ngược lại, vai trò hàng đầu của thị trường châu Á trong tiêu thụ cao su và lốp xe cũng như các tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất lốp xe...

    Vui lòng xem thêm thông tin tại: http://www.vra.com.vn/web/?idx=news_...4-08-12&type=1

  • Giới thiệu về www.caosu.org