• TRIB liên kết với GSA để xúc tiến lốp đắp

  28-04-2011
  FALLS CHURCH, Va. (21 tháng 04, 2011) - Văn phòng thông tin đắp lốp và sửa chữa (TRIB - Tire Retread & Repair Information Bureau) đang liên kết với cơ quan dịch vụ tổng hợp Hoa Kỳ (GSA: General Services Administration) trong Tuần lễ Trái đất 21 tháng 04 tại Philadelphia để xúc tiến việc sử dụng các lốp xe đắp.

  Cả hai cơ quan này đang làm việc cùng nhau để truyền bá thông điệp về sự bền vững đến chính quyền liên bang. Theo TRIB, cùng với kế hoạch bền vững của GSA, tiết kiệm chi phí đáng kể kết hợp với luật lốp đắp và điều hành 13149 - làm mới chính phủ thông qua đội xe liên bang và hiệu quả vận tải - cung cấp ba động cơ mạnh mẽ cho đội xe liên bang để sử dụng lốp đắp.

  "Mỗi năm tại Bắc Mỹ, việc sử dụng lốp xe đắp tiết kiệm được hàng trăm triệu galông dầu, hàng triệu lốp xe cũ không phải đưa ra bãi thải và giảm đáng kể việc thải loại cácbon," David Stevens, Giám đốc điều hành TRIB cho biết. "TRIB tiếp tục làm tất cả những gì có thể để quảng bá các lợi điểm về môi trường và kinh tế khi sử dụng lốp đắp và chúng tôi hài lòng được hợp tác cùng với GSA để quảng bá thông điệp này đến chính phủ liên bang."

  (Hiệp hội Cao su VN biên dịch, nguồn: www.rubbernews.com)
  http://www.vra.com.vn/web/index.jsp?...1-04-28&type=1
 • Giới thiệu về www.caosu.org