• Giới thiệu về www.caosu.org

  Chào mừng các bạn đến với DIỄN ÐÀN CAO SU www.caosu.org


  CHỦ TRƯƠNG:


  1.ÐƯỜNG LỐI CHUNG : Phi lợi nhuận.

  2.NỘI DUNG : Phổ biến và chia sẻ các vấn đề về nghề nghiệp chuyên ngành sản xuất cao su.

  DIỄN ÐÀN CAO SU được thành lập tại www.caosu.org với ý muốn tạo một không gian chung cho tất cả những người đang, sẽ làm việc trong nghề sản xuất cao su và tất cả những ai quan tâm.

  Nội dung đăng trên diễn đàn chỉ giới hạn trong lãnh vực liên quan :

  • Sơ chế mủ cao su thiên nhiên.
  • Chế biến các sản phẩm cao su từ cao su thiên nhiên và cao su tổng hợp.
  • Lý thuyết và thực hành, các công nghệ liên quan đến các lãnh vực tạo nên các sản phẩm cao su phục vụ sinh hoạt và cao su kỹ thuật.
  • Các đề tài mới, các thành tựu về nghiên cứu trong lãnh vực lý thuyết và công nghệ.
  • Các phương pháp, hệ thống thử nghiệm, thí nghiệm liên quan.
  • Các phương pháp quản lý tiên tiến liên quan.
  • Các nguyên liệu cao su, các nguyên liệu từ các vật liệu mới thích hợp và các hóa chất phụ gia ứng dụng, có triển vọng ứng dụng.
  • Các kinh nghiệm, bí quyết. Tóm lược và giới thiệu tài liệu
  • Thiết bị và các phương tiện phục vụ nghề.

  DIỄN ÐÀN CAO SU sẽ trích lại hoặc tạo đường dẫn đến các bài viết có ích.

  3.DIỄN ÐÀN: Tuân thủ theo mọi qui định trong khuôn khổ Pháp luật Việt Nam, các vấn đề bản quyền và trích nguồn các tài liệu sử dụng.

  Ban quản trị Diễn đàn mong sự tham gia từ các Viện, Hội cao su, các Trường ÐH, cao đẳng, Các Cty, Thư viện, các thầy cô, các nhà nghiên cứu, các nhà cung cấp, các sinh viên và mọi người quan tâm. Xin các trang web hổ trợ, đồng ý chia sẻ thông tin có ích cho cộng đồng.

  Trân trng cảm ơn.


  Ban quản trị diễn đàn
  banquantri@caosu.org

 • Giới thiệu về www.caosu.org