• Vận hành thử trang www.caosu.org

  Ngày 1 /3/2011 Ban Quản trị Diễn đàn cao su cho vận hành thử trang www.caosu.org
  Dự kiến đến đầu tháng 4/2011 sẽ hoạt động chính thức.
  Trong thời gian vận hành thử các bạn có thể thực hiện đăng bài, trao đổi ở các mục theo chỉ dẫn .
  Trường hợp không muốn đăng trực tiếp, vui lòng mail đến Ban Quản trị, chúng tôi sẽ thực hiện đăng.
  Những trường hợp gặp khó khăn cũng mạnh dạn trao đổi, Ban Quản trị sẽ hướng dẫn.

  Trong thời gian vận hành thử, chắc chắn có những sai sót, mong các bạn góp ý để hiệu chỉnh.

  Trân trọng.
  Ban Quản trị Diễn đàn.
  banquantri@caosu.org

 • Giới thiệu về www.caosu.org