Các bài viết mới

 1. Sản phẩm polyurethane và hình ảnh

  Trục PU và gioăng đệm PU, sản phẩm nhóm cao su kỹ thuật:

  Trục PU:

  Trục polyurethane và hình ảnh Trục pu kháng dung môi Polyurethane rollers | Polyurethane products PU rollers, PU rolls

  Gioăng, phớt PU:

  Gioăng, phớt PU và hình ảnh Gioăng PU chịu nén tốt Polyurethane products | Polyurethane parts PU tubing | PU seals | PU gaskets
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm Click image for larger version. 

Name:	v.rubber_012_polyurethane-rollers.jpg‎ 
Views:	6880 
Size:	33.5 KB 
ID:	721   Click image for larger version. 

Name:	v.rubber_011_polyurethane-products.jpg‎ 
Views:	7000 
Size:	50.0 KB 
ID:	722