Các bài viết mới

 1. Gioăng cao su, sản phẩm công nghiệp với góc nhìn khác

  Gioăng cao su dạng o-ring

  Gioăng cao su chịu dầu

  Gioăng cao su dạng tấm

  Tấm cao su chịu dầu

  Tấm cao su chịu nhiệt

  Gioăng cao su dạng miếng

  Miếng cao su chịu nhiệt
 2. Sản phẩm polyurethane và hình ảnh

  Trục PU và gioăng đệm PU, sản phẩm nhóm cao su kỹ thuật:

  Trục PU:

  Trục polyurethane và hình ảnh Trục pu kháng dung môi Polyurethane rollers | Polyurethane products PU rollers, PU rolls

  Gioăng, phớt PU:

  Gioăng, phớt PU và hình ảnh Gioăng PU chịu nén tốt Polyurethane products | Polyurethane parts PU tubing | PU seals | PU gaskets
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm Click image for larger version. 

Name:	v.rubber_012_polyurethane-rollers.jpg‎ 
Views:	6880 
Size:	33.5 KB 
ID:	721   Click image for larger version. 

Name:	v.rubber_011_polyurethane-products.jpg‎ 
Views:	7000 
Size:	50.0 KB 
ID:	722  
 3. Trục cao su và hình ảnh sản phẩm cao su

  Trục cao su, lô cao su và hình ảnh sản phẩm

  Trục cao su silicone ngành bao bì, trục cao su quả trám, ngành giấy, trục cao su có rãnh:

  Trục cao su silicone ngành bao bì Trục cao su ngành bao bì phay quả trám Trục cao su ngành giấy Trục cao su có rãnh


  Trục lô ngành in, ngành giấy, trục chổi vệ sinh:

  Trục cao su và hình ảnh Trục cao su ngành in Trục cao su đã qua sử dụng, chờ bọc cao su mới Trục cước vệ sinh, trục chỗi