Các bài viết mới

 1. Gia công hỗn hợp cao su chứa bột cao su lưu hóa

  Ngoài thành phần cao su, bột cao su lưu hóa còn chứa một lượng lớn chất độn như than đen, silica, calcium carbonate và đất sét. Vì vậy, bột cao su có thể được dùng như chất độn trong hỗn hợp cao su mới. Ở mức độn thấp (tới 50 phr), tác động của việc thêm bột cao su lên tính chất cơ lý của cao su lưu hóa là không đáng kể. Khi nhiều hơn một chất độn (ví dụ, than đen và bột cao su) được ...
 2. Giới thiệu Sách “ Advances in Elastomers I: Blends and Interpenetrating Networks”


  Sách này của nhà xuất bản Springer, được biên tập bởi P. M. Visakh, Sabu Thomas, Arup K. Chandra và Aji. P. Mathew. Sách được xuất bản vào năm 2013, dày 496 trang.

  Sách này giới thiệu các thành tựu kỹ thuật đạt được trong lĩnh vực hỗn hợp vật liệu đàn hồi và cấu trúc mạng lưới. Cụ thể, sách giới thiệu các khía cạnh khác nhau như quá trình tạo thành các hỗn hợp cao su, gia công, cấu trúc, tính chất và ...
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh đính kèm  
 3. Effect of blend ratio on aging, oil and ozone resistance of silica-filled chloroprene rubber/natural rubber (CR/NR) blends

  Đối với cao su thiên nhiên (NR), chất độn silica do có tính phân cực cao nên không phân tán tốt và dễ kết tụ lại, chúng còn hấp phụ các chất xúc tiến amine và các phức của muối kẽm dẫn đến thời gian lưu hóa kéo dài. Tuy nhiên, các nhóm hydroxyl và silanol trên bề mặt silica có thể hình thành liên kết hydro với nhóm chlorine allylic của cao su chloroprene (CR). Vì vậy, tính kháng lão hóa, kháng dầu và ...
 4. Giới thiệu về hỗn hợp các vật liệu đàn hồi

  Hỗn hợp các vật liệu đàn hồi rất quan trọng về mặt kỹ thuật, cho phép người dùng đạt được hỗn hợp có những tính chất hóa học, vật lý và gia công thuận lợi, không thể đạt được từ một vật liệu đàn hồi thương mại. Nghiên cứu về hỗn hợp các vật liệu đàn hồi tập trung vào sự lựa chọn các vật liệu đàn hồi riêng rẻ để tạo thành hỗn hợp đạt được các tính chất mong ...
 5. Fracture Mechanics and Statistical Mechanics of Reinforced Elastomeric Blends


  Sách này của nhà xuất bản Springer, được biên tập bởi Wolfgang Grellmann, Gert Heinrich, Michael Kaliske, Manfred Klüppel, Konrad Schneider và Thomas Vilgis. Sách được xuất bản vào năm 2013, dày 303 trang.

  Trạng thái nứt gãy và mỏi của vật liệu đàn hồi có tầm quan trọng kỹ thuật trong việc phát triển các sản phẩm cao su tính năng cao như lốp xe, dây đai, đệm làm kín, đệm giảm rung động và các sản phẩm khác. Trong ...

  Updated 25/11/2014 at 08:38 by tranthihuong

  Thể loại
  Lý thuyết cơ bản
 6. Blend của cao su thiên nhiên và cao su EPDM

  Hỗn hợp cao su thiên nhiên (NR) và copolymer ethylene-propylene-diene (EPDM) được phát triển với mục đích kết hợp tính chất vật lý rất tốt của NR với tính kháng ozone, ánh sáng mặt trời của EPDM. Ứng dụng chủ yếu của hỗn hợp này là sườn lốp xe, lớp bọc cách điện dây cáp. Ngoài ra, hỗn hợp của NR với EPDM còn đạt hiệu quả về chi phí do giảm được một lượng đáng kể EPDM đắt tiền sử ...
 7. Các yếu tố ảnh hưởng đến tính chất của hỗn hợp các vật liệu đàn hồi (phần 1)

  Ngoài việc phối trộn thông thường vật liệu đàn hồi với các thành phần khác như chất độn, hệ kết mạng, chất phụ gia với lượng thích hợp. Các yếu tố khác phải được xem xét đến trong hỗn hợp các vật liệu đàn hồi như tỷ lệ polymer, quá trình gia công, … vì hầu như luôn có nhiều pha polymer xuất hiện trong hỗn hợp.

  Tỷ lệ polymer, hay lượng tương đối của mỗi vật liệu ...

  Updated 05/05/2014 at 09:09 by tranthihuong

  Thể loại
  Lý thuyết cơ bản