Tài liệu Anh-Việt

 1. Kết dính cao su với cao su - Ảnh hưởng của tác động bên ngoài và hiện tượng phun sương

  Ba biến số không liên quan tới cao su và các thành phần của chúng có thể tác động đến sự kết dính là những điều kiện hình thành liên kết, có tên gọi là thời gian tiếp xúc, áp suất tiếp xúc và nhiệt độ tiếp xúc.

  1. Influence of Contact Time/Pressure/Temperature 1. Ảnh hưởng của thời gian tiếp xúc/ áp suất/ nhiệt độ
  ...

  Updated 05/05/2014 at 13:07 by tranthihuong

  Thể loại
  Tài liệu Anh-Việt