Cao su thiên nhiên

 1. Effect of blend ratio on aging, oil and ozone resistance of silica-filled chloroprene rubber/natural rubber (CR/NR) blends

  Đối với cao su thiên nhiên (NR), chất độn silica do có tính phân cực cao nên không phân tán tốt và dễ kết tụ lại, chúng còn hấp phụ các chất xúc tiến amine và các phức của muối kẽm dẫn đến thời gian lưu hóa kéo dài. Tuy nhiên, các nhóm hydroxyl và silanol trên bề mặt silica có thể hình thành liên kết hydro với nhóm chlorine allylic của cao su chloroprene (CR). Vì vậy, tính kháng lão hóa, kháng dầu và ...
 2. Giới thiệu về hỗn hợp các vật liệu đàn hồi

  Hỗn hợp các vật liệu đàn hồi rất quan trọng về mặt kỹ thuật, cho phép người dùng đạt được hỗn hợp có những tính chất hóa học, vật lý và gia công thuận lợi, không thể đạt được từ một vật liệu đàn hồi thương mại. Nghiên cứu về hỗn hợp các vật liệu đàn hồi tập trung vào sự lựa chọn các vật liệu đàn hồi riêng rẻ để tạo thành hỗn hợp đạt được các tính chất mong ...
 3. Blend của cao su thiên nhiên và cao su EPDM

  Hỗn hợp cao su thiên nhiên (NR) và copolymer ethylene-propylene-diene (EPDM) được phát triển với mục đích kết hợp tính chất vật lý rất tốt của NR với tính kháng ozone, ánh sáng mặt trời của EPDM. Ứng dụng chủ yếu của hỗn hợp này là sườn lốp xe, lớp bọc cách điện dây cáp. Ngoài ra, hỗn hợp của NR với EPDM còn đạt hiệu quả về chi phí do giảm được một lượng đáng kể EPDM đắt tiền sử ...
 4. Tính chất hóa lý của cao su thiên nhiên

  Cao su thiên nhiên lưu hóa có tính chất cơ học tốt, đặc biệt bền kéo xé tốt. Tính chất nổi bật của cao su thiên nhiên so với cao su tổng hợp là tính tưng nảy và tính phục hồi tốt của nó. Cao su thiên nhiên sau khi bị kéo giãn, phục hồi gần như hoàn toàn kích thước ban đầu của chúng khi được thả ra và sau đó từ từ phục hồi một phần biến dạng dư.

  Tính kháng của cao su thiên ...
 5. Blends of Natural Rubber: Novel Techniques for Blending with Specialty Polymers

  Sách này của nhà xuất bản Springer, được biên tập bởi Andrew J. Tinker và Kevin P. Jones. Sách được xuất bản vào năm 1998, dày 256 trang.

  Phối trộn và tạo thành hỗn hợp các polymer là vấn đề không mới trong lĩnh vực polymer ứng dụng. Trong những năm gần đây, nhờ sự tiến bộ của kỹ thuật phân tích, các hướng nghiên cứu chủ yếu tập trung vào sự kết hợp và duy trì các tính chất của polymer trong hỗn hợp, ...

  Updated 25/11/2014 at 09:10 by tranthihuong

  Thể loại
  Cao su thiên nhiên