tranthihuong

  1. Tính chất vật lý của vật liệu polyimide – PI

    Vật liệu polyimide có tính kháng nhiệt, hóa chất tốt do cấu trúc hóa học đặc trưng của nó. Trong polyimide, nguyên tử nitrogen là chất cho điện tử cho nhóm carbonyl (chất nhận điện tử), dẫn đến sự di chuyển electron và tương tác điện tích. Ngoài ra, còn có những tương tác giữa các vòng thơm của chúng, điều này dẫn tới sự định hướng song song và mặt phẳng giữa các chuỗi riêng rẽ với nhau. ...