tranthihuong

  1. Giới thiệu sách “Advances in Elastomers II: Composites and Nanocomposites”

    Sách này của nhà xuất bản Springer, được biên tập bởi P. M. Visakh, Sabu Thomas, Arup K. Chandra và Aji. P. Mathew. Sách được xuất bản vào năm 2013, dày 428 trang.

    Sách này tóm tắt những thành tựu nghiên cứu đạt được trong lĩnh vực vật liệu đàn hồi composite và nanocomposite. Chi tiết hơn, sách giới thiệu các khía cạnh khác nhau của vật liệu composite và nanocomposite như phương pháp tạo thành, gia công, cấu trúc, tính ...