tranthihuong

 1. Chất độn carbon nanotubes cho rubber nanocomposites

  Từ những ngày đầu của công nghiệp cao su, các chất độn ở dạng hạt mịn như than đen, silica hoặc calcium carbonate được thêm vào hỗn hợp cao su để cải thiện tính chất vật lý và cơ học. Tuy nhiên, để đạt được những tính chất mong muốn phải dùng những chất độn truyền thống ở mức cao (trên 40 phr). Điều này tác động bất lợi lên khả năng gia công của hỗn hợp, tăng khối lượng sản ...
 2. Đặc trưng của các nhóm silanol trên bề mặt silica

  Ngược với bản chất dễ mất đi của nước tự do, các nhóm silanol trên bề mặt silica rất bền ở nhiệt độ tới 250oC. Nhiệt độ này trên nhiệt độ gia công cao su, vì thế có thể xem bề mặt silanol là đặc trưng vĩnh viễn của silica. Silanol tạo nên bản chất ưa nước của silica. Ngoài ra, mạng lưới silanol liên kết hydro với nhau dẫn đến độ nhớt, độ cứng trong các hợp chất gia cường silica cao hơn, so với các hỗn hợp dùng ...
 3. Dầu gia công cao su – Dầu hydrocarbon/ dầu khoáng

  Dầu gia công được thêm vào hỗn hợp cao su giúp quá trình cán luyện cao su được thực hiện dễ dàng và nó cũng ảnh hưởng đến tính chất của sản phẩm tạo thành. Dầu gia công có nhiều loại khác nhau như dầu tổng hợp, dầu thực vật, …; một trong số đó là loại dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ, được gọi là dầu hydrocarbon hoặc dầu khoáng. Phân loại dầu gia công này chủ yếu dựa vào thành ...
 4. Tính chất vật lý của cao su độn than đen

  Than đen đóng vai trò quan trọng trong gia cường cao su. Sự tương tác giữa bề mặt than đen với vật liệu đàn hồi càng lớn thì độ bền của sản phẩm cao su càng cao, mô-đun cao hơn và vật liệu ít tưng nảy hơn.

  Một trong những đóng góp quan trọng nhất của than đen là sự cải thiện đáng kể tính kháng mài mòn của ta-lông lốp xe. Lượng và loại than đen đóng vai trò quan trọng trong sự ...