tranthihuong

 1. Các kiểu hỏng O-ring thường gặp (phần 2)

  Xem phần 1 tại đây.

  Bài viết này tiếp tục giới thiệu một số kiểu hỏng O-ring khác thường gặp, các nguyên nhân chính và các biện pháp phòng tránh, khắc phục.

  Đầu tiên là kiểu hư hỏng hình xoắn ốc, thường xuất hiện trên các đệm làm kín pit-tông thủy lực hành trình dài. Kiểu hư hỏng O-ring này được gây ra khi đệm làm kín bị kẹt ở một điểm trên đường kính của ...

  Updated 11/11/2014 at 07:53 by tranthihuong

  Thể loại
  - Công nghiệp, dân dụng , ‎ Công nghệ cao su
 2. Các kiểu hỏng O-ring thường gặp (phần 1)

  Sự hư hỏng sớm của một O-ring trong thực tế luôn là sự kết hợp của nhiều nguyên nhân, không chỉ là một kiểu hư hỏng duy nhất. Để tăng tối đa thời gian sử dụng và sự tin cậy của đệm làm kín, ta phải phân tích từng nguyên nhân cụ thể và đưa ra các biện pháp khắc phục, giảm khả năng hư hỏng: thiết kế tốt đệm làm kín, lựa chọn hỗn hợp cao su thích hợp, thử nghiệm trước khi sản ...