tranthihuong

 1. Gia công hỗn hợp cao su chứa bột cao su lưu hóa

  Ngoài thành phần cao su, bột cao su lưu hóa còn chứa một lượng lớn chất độn như than đen, silica, calcium carbonate và đất sét. Vì vậy, bột cao su có thể được dùng như chất độn trong hỗn hợp cao su mới. Ở mức độn thấp (tới 50 phr), tác động của việc thêm bột cao su lên tính chất cơ lý của cao su lưu hóa là không đáng kể. Khi nhiều hơn một chất độn (ví dụ, than đen và bột cao su) được ...
 2. Chất làm chậm lưu hóa sớm cao su

  Chất làm chậm và ức chế sự lưu hóa sớm được sử dụng trong các hỗn hợp cao su để tăng an toàn gia công, đặc biệt cho các chi tiết lớn, phức tạp cần thời gian để điền đầy khuôn. Các chất làm chậm giúp tăng thời gian lưu hóa sớm, đôi khi cũng có tác dụng phụ không mong muốn là làm chậm vận tốc lưu hóa.

  Có nhiều loại chất làm chậm lưu hóa sớm khác nhau. Trong đó, có nhóm ...
 3. Dầu gia công cao su – Dầu hydrocarbon/ dầu khoáng

  Dầu gia công được thêm vào hỗn hợp cao su giúp quá trình cán luyện cao su được thực hiện dễ dàng và nó cũng ảnh hưởng đến tính chất của sản phẩm tạo thành. Dầu gia công có nhiều loại khác nhau như dầu tổng hợp, dầu thực vật, …; một trong số đó là loại dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ, được gọi là dầu hydrocarbon hoặc dầu khoáng. Phân loại dầu gia công này chủ yếu dựa vào thành ...
 4. Giới thiệu sách “Rubber Mixing”


  Báo cáo này của nhà xuất bản iSmithers Rapra Publishing, được viết bởi tác giả P.R. Wood. Sách được xuất bản vào năm 1996, dày 100 trang.

  Báo cáo này mô tả hiện trạng của quá trình cán luyện trong công nghiệp cao su từ quan điểm kỹ thuật. Sự phát triển của quá trình cán luyện cao su và máy móc sử dụng được xem xét lại như máy cán, hệ thống làm mát, điều khiển bằng máy tính, ... Các kỹ thuật cán luyện ...
 5. Giải thích khoa học các trạng thái cán của cao su

  Trạng thái của cao su trên máy cán được giải thích với sự chú ý tới 4 trạng thái tiêu biểu, đó là, 4 vùng trạng thái gia công.
  Interpretation of mill processability
  Sự giải thích trạng thái cán
  ...

  Updated 05/05/2014 at 09:26 by tranthihuong

  Thể loại
  Lý thuyết cơ bản