tranthihuong

 1. Tác động của bột cao su lên tính chất cơ lý của cao su lưu hóa

  Có nhiều nghiên cứu về tác động của bột cao su lên tính chất cơ học của cao su lưu hóa. Các yếu tố ảnh hưởng tính năng của cao su lưu hóa gồm kích thước, độ cứng và mức lão hóa của bột cao su; hàm lượng chất độn trong bột cao su và tương tác giữa cao su và hạt độn. Một số kết quả được tóm tắt như sau.

  Ở mức độn bột cao su thấp (tới khoảng 20 phr), sự giảm sút các ...
 2. Tính chất vật lý của cao su độn than đen

  Than đen đóng vai trò quan trọng trong gia cường cao su. Sự tương tác giữa bề mặt than đen với vật liệu đàn hồi càng lớn thì độ bền của sản phẩm cao su càng cao, mô-đun cao hơn và vật liệu ít tưng nảy hơn.

  Một trong những đóng góp quan trọng nhất của than đen là sự cải thiện đáng kể tính kháng mài mòn của ta-lông lốp xe. Lượng và loại than đen đóng vai trò quan trọng trong sự ...
 3. Sử dụng chất độn và chất hóa dẻo cho cao su EPDM

  Giống như đa số các loại cao su khác, EPDM yêu cầu gia cường để có thể ứng dụng thực tế vì tính chất cơ lý của cao su không độn là khá kém. Than đen là chất độn gia cường được sử dụng rộng rãi nhất, nhưng silica, đất sét, đá tan và một số chất độn khoáng khác cũng có thể được sử dụng. Để đạt được hiệu quả cao nhất, chất độn gia cường phải được phân tán tốt trong cao su EPDM. Sự gia cường tốt giúp cải thiện đáng kể độ bền kéo xé, tính kháng mài mòn.

  Về quá trình hóa dẻo, dầu ...

  Updated 04/05/2014 at 18:24 by tranthihuong

  Thể loại
  Các hóa chất
 4. Sử dụng chất độn silica trong cao su thiên nhiên

  Sản xuất thương mại các loại silica kết tủa đầu tiên diễn ra trong năm 1948. Ở thời điểm này, cao su thiên nhiên vừa mới mất đi vị trí là vật liệu đàn hồi chính trong sử dụng thương mại. Trên một vài phương diện, đây là hoàn cảnh thuận lợi cho việc nghiên cứu, sử dụng silica trong cao su thiên nhiên.

  So với than đen, sử dụng silica trong cao su thiên nhiên làm giảm tính kháng mài
  ...

  Updated 04/05/2014 at 18:27 by tranthihuong

  Thể loại
  Các hóa chất
 5. Sử dụng chất độn silica trong cao su thiên nhiên

  Sản xuất thương mại các loại silica kết tủa đầu tiên diễn ra trong năm 1948. Ở thời điểm này, cao su thiên nhiên vừa mới mất đi vị trí là vật liệu đàn hồi chính trong sử dụng thương mại. Trên một vài phương diện, đây là hoàn cảnh thuận lợi cho việc nghiên cứu, sử dụng silica trong cao su thiên nhiên.

  So với than đen, sử dụng silica trong cao su thiên nhiên làm giảm tính kháng mài ...

  Updated 05/05/2014 at 09:25 by tranthihuong

  Thể loại
  Các hóa chất