tranthihuong

 1. Các kiểu hỏng O-ring thường gặp (phần 3)


  Xem phần 1 , 2 tại đây.

  Một kiểu hư hỏng O-ring khá thông thường khác là do sự mài mòn. Kiểu này chỉ được thấy trên các đệm làm kín động lực học chuyển động qua lại, dao động, hoặc xoay tròn. Hình bên dưới minh họa một O-ring bị mài mòn, sự làm phẳng một bề mặt của O-ring.

  Name: cac-kieu-hong-oring-phan-3-1.JPG
Views: 18567
Size: 4.4 KB

  Những nguyên nhân có thể của sự mài mòn O-ring như sau. Sự gia công bề mặt kim loại tiếp xúc động lực học với O-ring ...