Đối với cao su ngoài phương pháp ngâm cao su vào dung môi để thử độ trương nở. Xin cho hỏi có phương pháp nào khác tiên tiến hơn không ?