Các bạn cho mình hỏi đối với các loại cao su, hoặc PU thì căn cứ vào tiêu chuẩn gì để xác định được tải trọng cho phép mà vật liệu có thể chịu được.
Sự chịu tải trọng này có phụ thuộc nhiều vào cấu tạo của sản phẩm hay phụ thuộc chủ yếu vào chất liệu của vật liệu.
Xin cảm ơn các ban!