Ban Quản trị, đăng lại comment từ thành viên: leminhtuanqb

“Em hiện nay là sinh viên năm 3 của ngành công nghệ hóa học. Hiện nay em đang làm đồ án tốt nghiệp với đề tài "nghiên cứu quá trình sản xuất găng tay cao su (latex).
Em không rõ sẽ làm gì với mủ cao su thiên nhiên + phụ gia (chất lưu hóa, xúc tiến....) với hàm lượng bao nhiêu và như thế nào. Nếu có tài liệu nào liên quan, Anh chị vui lòng chỉ với.
Kính mong các anh chị giúp đỡ để em sớm hoàn thành đồ án tốt nghiệp được tốt. Em xin cảm ơn !”.

Comment hỗ trợ vui lòng gởi đến: banquantri@caosu.org