Giá cao su nguyên liệu (thiên nhiện và tổng hợp) đã tăng vọt trong 7 năm qua.Việc nghiên cứu sử dụng cao su tái sinh cho các sản phẩm cao su nhằn hạ giá thành là nhiệm vụ cấp bách cho các nhà máy từ sản xuất lốp xe đến các sản phẩm cao su thông dụng.Hiện nay tại thỉ trường Việt Nam ngoài các loại cao su tái sinh được sản xuất trong nước , còn có các loại được nhập khẩu từ Thái Lan, In dia, Malaysia ,Trung Quốc .Chúng tôi rất mong được các bạn chia sẻ về kinh nghiệm sử dụng cao su tái sinh .