Tôi đang làm mẫu để tiến hành xác định ảnh hưởng của dung môi lên cao su theo tiêu chuẩn ASTM D471-06. Tiêu chuẩn này quy định mẫu thử hình chữ nhật, kích thước 25 x 50 x 2±0.1mm. Tôi đang thắc mắc nếu cho dung sai như vậy thì kích thước 25x50 có cho phép dung sai không hay là phải chính xác 25x50? Và nếu có thì tuân theo tiêu chuẩn dung sai nào?
Bạn nào biết xin mách giúp tôi.