Send Page to a Friend

Chủ đề: Ý nghĩa các con số kèm trong ký hiệu cao su

Your Message

Bốn nhân một bằng mấy? (Trả lời chữ thường với Tiếng Việt không dấu)