Theo tiêu chuẩn JIS K 6253: 2006 thì độ cứng cao su có nhiều thang đo. Thang đo IRHD, thang đo A, thang đo E, thang đo D... Và cách ghi kết quả độ cứng có quy ước như sau:A 45/S: Có nghĩa là độ cứng...