tranthihuong

Fracture Mechanics and Statistical Mechanics of Reinforced Elastomeric Blends

Rate this Entry

Sách này của nhà xuất bản Springer, được biên tập bởi Wolfgang Grellmann, Gert Heinrich, Michael Kaliske, Manfred Klüppel, Konrad Schneider và Thomas Vilgis. Sách được xuất bản vào năm 2013, dày 303 trang.

Trạng thái nứt gãy và mỏi của vật liệu đàn hồi có tầm quan trọng kỹ thuật trong việc phát triển các sản phẩm cao su tính năng cao như lốp xe, dây đai, đệm làm kín, đệm giảm rung động và các sản phẩm khác. Trong những năm gần đây, những nghiên cứu về mô hình nứt gãy của vật liệu đàn hồi gia cường đã được phát triển, đặc biệt là trạng thái vật liệu nhớt đàn hồi không tuyến tính.

Sách này giới thiệu những tiến bộ trong nghiên cứu trạng thái nứt gãy và mỏi của vật liệu đàn hồi gia cường bởi các phương pháp khác nhau từ cấp độ phân tử tới cấp độ vĩ mô. Đặc biệt, phân tích chi tiết về mối quan hệ giữa cấu trúc và tính chất của vật liệu đàn hồi gia cường hoặc hỗn hợp vật liệu đàn hồi được giới thiệu như quá trình phát triển vết nứt, trạng thái ứng suất – biến dạng, cơ chế gia cường bằng than đen bởi phương pháp phân tích và phương pháp số.

Nội dung của sách phù hợp cho các nhà nghiên cứu, học viên sau đại học, giáo sư trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ polymer, cao su.

Name:  Fracture-Mechanics-and-Statistical-Mechanics-of-Reinforced-Elastomeric-Blends.JPG
Views: 1361
Size:  16.9 KB

Contents

Chapter 1. Rupture Dynamics of Macromolecules
Chapter 2. In-Situ Structural Characterization of Rubber during Deformation and Fracture
Chapter 3. Morphology and Micro-mechanics of Filled Elastomer Blends: Impact on Dynamic Crack Propagation
Chapter 4. Linking Mesoscopic and Macroscopic Aspects of Crack Propagation in Elastomers
Chapter 5. Macroscopical Modeling and Numerical Simulation for the Characterization of Crack and Durability Properties of Particle-Reinforced Elastomers
Chapter 6. Technical Material Diagnostics – Fracture Mechanics of Filled Elastomer Blends
Chapter 7. Analysis of Dynamic Crack Propagation in Elastomers by Simultaneous Tensile- and Pure-Shear-Mode Testing.

Tham khảo tài liệu Fracture Mechanics and Statistical Mechanics of Reinforced Elastomeric Blends, Wolfgang Grellmann, Gert Heinrich, Michael Kaliske, Manfred Klüppel, Konrad Schneider và Thomas Vilgis, Springer, 2013.

Phòng thử nghiệm v.lab giới thiệu trên www.caosu.org

Submit "Fracture Mechanics and Statistical Mechanics of Reinforced Elastomeric Blends" to facebook Submit "Fracture Mechanics and Statistical Mechanics of Reinforced Elastomeric Blends" to Digg Submit "Fracture Mechanics and Statistical Mechanics of Reinforced Elastomeric Blends" to del.icio.us Submit "Fracture Mechanics and Statistical Mechanics of Reinforced Elastomeric Blends" to StumbleUpon Submit "Fracture Mechanics and Statistical Mechanics of Reinforced Elastomeric Blends" to Google

Updated 25/11/2014 at 08:38 by tranthihuong

Thể loại
Lý thuyết cơ bản