tranthihuong

Cao su, tính chất - ứng dụng

Rate this Entry
Đây là quyển sách về chuyên môn ngành cao su kỹ thuật được một nhà máy công nghiệp biên soạn với sự hỗ trợ của các chuyên gia. Đó là một cố gắng lớn của công ty TNHH Cao Su Việt nhằm góp thêm tư liệu tham khảo chuyên ngành cao su bằng tiếng Việt, với hy vọng cuốn sách này sẽ là tài liệu hữu ích cho các nhà sản xuất, các nhà nghiên cứu, các bạn sinh viên trong các trường Đại Học.

Name:  sach-cao-su-tinh-chat-ung-dung-2014.jpg
Views: 1959
Size:  34.2 KB

Sách bao gồm 11 chương, giới thiệu những tính chất đặc trưng và ứng dụng tiêu biểu của 11 loại cao su kỹ thuật thông dụng:

- Cao su thiên nhiên
- Cao su Polyisoprene
- Cao su Polybutadien
- Cao su Polychloroprene
- Cao su Nitrile
- Cao su Styrene- Butadien
- Cao su Ethylene-Propylene-Diene
- Cao su Butyl-Halobutyl
- Cao su Silicone
- Polyurethane đổ khuôn
- Cao su Fluoroelastomer

Phòng thử nghiệm v.lab giới thiệu trên www.caosu.org.

Submit "Cao su, tính chất - ứng dụng" to facebook Submit "Cao su, tính chất - ứng dụng" to Digg Submit "Cao su, tính chất - ứng dụng" to del.icio.us Submit "Cao su, tính chất - ứng dụng" to StumbleUpon Submit "Cao su, tính chất - ứng dụng" to Google