tranthihuong

Blends of Natural Rubber: Novel Techniques for Blending with Specialty Polymers

Rating: 2 votes, 5.00 average.
Sách này của nhà xuất bản Springer, được biên tập bởi Andrew J. Tinker và Kevin P. Jones. Sách được xuất bản vào năm 1998, dày 256 trang.

Phối trộn và tạo thành hỗn hợp các polymer là vấn đề không mới trong lĩnh vực polymer ứng dụng. Trong những năm gần đây, nhờ sự tiến bộ của kỹ thuật phân tích, các hướng nghiên cứu chủ yếu tập trung vào sự kết hợp và duy trì các tính chất của polymer trong hỗn hợp, cấu trúc của hỗn hợp polymer, tiết kiệm chi phí bằng cách thay thế hỗn hợp cho các vật liệu kỹ thuật đắt tiền.

Về vật liệu đàn hồi, cao su thiên nhiên được sử dụng đầu tiên, sau đó lượng dùng giảm sút do sự xuất hiện của cao su tổng hợp sau chiến tranh thế giới thứ I. Vấn đề phối trộn cao su thiên nhiên với các loại cao su tổng hợp được đặt ra nhằm mở rộng thị trường cho cao su thiên nhiên, kết hợp tính bền dai của nó với các tính chất đặc biệt của cao su tổng hợp, thay thế các vật liệu đặc biệt, đắt tiền. Sách này trình bày các phương pháp mới phối trộn cao su thiên nhiên với các loại cao su tổng hợp thông dụng như NBR, EPM, EPDM và ERN.

Contents

Name:  Blends-of-Natural-Rubber.jpg
Views: 1536
Size:  60.1 KB

Chapter 1. Introduction – the Book and Rubber Blends
Chapter 2. Measurement of Crosslink Density in Vulcanized Blends
Chapter 3. Characterization of Vulcanized Blends by Microscopy
Chapter 4. Estimation of Crosslink Density by Solid-State NMR Spectroscopy
Chapter 5. NR/NBR Blends – Basic Problems and Solutions
Chapter 6. Improving the Morphology and Properties of NR/NBR Blends with NR/PMMA Graft Copolymers
Chapter 7. Improving the Morphology and Properties of NR/NBR Blends with Polychloroprene as the Compatibilizing Agent
Chapter 8. NR/NBR Blends – Compounding for Food Contact Applications
Chapter 9. Novel Natural Rubber/Ethylene Propylene Copolymer (EPM) Blends
Chapter 10. Natural Rubber/ENR-25 Blends
Chapter 11. Partition Coefficients for an Ester Plasticizer in Black-Filled Blends
Chapter 12. Improving Resistance to Low Temperature Crystallization in NR/ENR-25 Blends
Chapter 13. Compounding NR/ENR-25 and NR/Hv-BR/ENR-25 Blends for Engineering Applications
Chapter 14. Solutions to the Basic Problems of Poor Physical Properties of NR/EPDM Blends
Chapter 15. Compounding NR/EPDM Blends for Tyre Sidewalls
Chapter 16. Compounding NR/EPDM Blends for Light-Coloured Applications
Chapter 17. NR/EPDM Blends for Extruded Profile Weatherstrip
Sách cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho những người hoạt động trong lĩnh vực kỹ thuật cao su, đặc biệt là phối trộn các loại cao su.

Tham khảo tài liệu Blends of Natural Rubber: Novel Techniques for Blending with Specialty Polymers, Andrew J. Tinker và Kevin P. Jones, Springer, 1998

Phòng thử nghiệm v.lab giới thiệu trên www.caosu.org

Submit "Blends of Natural Rubber: Novel Techniques for Blending with Specialty Polymers" to facebook Submit "Blends of Natural Rubber: Novel Techniques for Blending with Specialty Polymers" to Digg Submit "Blends of Natural Rubber: Novel Techniques for Blending with Specialty Polymers" to del.icio.us Submit "Blends of Natural Rubber: Novel Techniques for Blending with Specialty Polymers" to StumbleUpon Submit "Blends of Natural Rubber: Novel Techniques for Blending with Specialty Polymers" to Google

Updated 25/11/2014 at 09:10 by tranthihuong

Thể loại
Cao su thiên nhiên