• Hiệp hội Cao su Việt Nam hỗ trợ phiên bản tiếng Việt cho Sáng kiến tự nguyện về cao su thiên nhiên bền vững

    Sáng kiến tự nguyện về cao su thiên nhiên bền vững do IRSG khởi xướng đã được đăng tải trên trang tin điện tử snr-i.org bằng nhiều ngôn ngữ như tiếng Anh, Indonesia, tiếng Trung, tiếng Pháp, tiếng Thái và tiếng Việt nhằm giới thiệu Sáng kiến đến với công chúng, đặc biệt đến các bên có liên quan trong ngành cao su và các cơ quan chính phủ để khuyến khích tham gia, hỗ trợ tích cực cho Sáng kiến.

    Vui lòng xem thêm thông tin tại: http://www.vra.com.vn/web/?idx=news_...5-08-06&type=1

  • Giới thiệu về www.caosu.org