• Cao su sản xuất năng lượng

    Khi công nghệ kỹ thuật số phổ biến và Internet kết nối vạn vật định hình, vấn đề về phương thức cung cấp năng lượng cho mọi thiết bị trở nên cấp bách. Công ty công nghệ Ricoh của Nhật Bản đang nghiên cứu giải pháp sử dụng cao su để sản xuất điện. Loại polime điện áp mới biến đổi áp lực và rung động thành điện năng với hiệu suất cao, nhưng lại rất mềm và có độ bền cao.

    Vui lòng xem thêm thông tin tại:
    http://www.vista.gov.vn/UserPages/Ne...N/Default.aspx

  • Giới thiệu về www.caosu.org