• Hiệp hội Cao su Việt Nam đồng tổ chức Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Cao su Việt Nam 2015 "RUBEXPO Vietnam 2015", ngày 23 - 25/7/2015 tại SECC, TP.HCM

    Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Cao su Việt Nam 2015 "RUBEXPO Vietnam 2015" sẽ diễn ra trong 03 ngày từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 7 năm 2015 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Sài Gòn (799 Nguyễn Văn Linh, Q.7, TP.HCM) do Công ty Enterprising Fairs (India) PVT LTD (gọi tắt là EFIPL) phối hợp với Hiệp hội Cao su Việt Nam đồng tổ chức với sự bảo trợ của Bộ Công Thương.

    Vui lòng xem thêm thông tin tại : http://www.vra.com.vn/web/index.jsp?...5-05-15&type=1

  • Giới thiệu về www.caosu.org