• Sản lượng lốp xe của Trung Quốc tăng trong tháng 8

  Theo dữ liệu công bố từ Tổng cục thống kê Trung Quốc, sản lượng lốp xe mà nước này sản xuất trong tháng 8 đạt 72,19 triệu chiếc

  Sản lượng lốp xe của Trung Quốc trong tháng 8/2011 tăng 12% so với cùng kỳ năm 2010 nhưng giảm 0,9% so với tháng 7. Sản lượng cao su tổng hợp tăng 20% so với cùng kỳ năm 2010.

  Báo cáo của cơ quan này cho biết trong 8 tháng đầu năm 2011, tổng sản lượng lốp xe của Trung Quốc đạt 532,5 triệu chiếc, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng cao su tổng hợp đạt 2,34 triệu tấn, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2010. Trong tháng 8, sản lượng cao su tổng hợp đạt 302 ngàn tấn, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

  Kim Dung AGROINFO
  Theo European Rubber Journal
  http://agro.gov.vn/news/tID21469_San...ng-thang-8.htm
 • Giới thiệu về www.caosu.org