Các bài viết mới

 1. Giới thiệu Sách “ Advances in Elastomers I: Blends and Interpenetrating Networks”


  Sách này của nhà xuất bản Springer, được biên tập bởi P. M. Visakh, Sabu Thomas, Arup K. Chandra và Aji. P. Mathew. Sách được xuất bản vào năm 2013, dày 496 trang.

  Sách này giới thiệu các thành tựu kỹ thuật đạt được trong lĩnh vực hỗn hợp vật liệu đàn hồi và cấu trúc mạng lưới. Cụ thể, sách giới thiệu các khía cạnh khác nhau như quá trình tạo thành các hỗn hợp cao su, gia công, cấu trúc, tính chất và ...
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh đính kèm  
 2. Blends of Natural Rubber: Novel Techniques for Blending with Specialty Polymers

  Sách này của nhà xuất bản Springer, được biên tập bởi Andrew J. Tinker và Kevin P. Jones. Sách được xuất bản vào năm 1998, dày 256 trang.

  Phối trộn và tạo thành hỗn hợp các polymer là vấn đề không mới trong lĩnh vực polymer ứng dụng. Trong những năm gần đây, nhờ sự tiến bộ của kỹ thuật phân tích, các hướng nghiên cứu chủ yếu tập trung vào sự kết hợp và duy trì các tính chất của polymer trong hỗn hợp, ...

  Updated 25/11/2014 at 09:10 by tranthihuong

  Thể loại
  Cao su thiên nhiên