Các bài viết mới

 1. Tác động của thành phần cao su lên tính kết dính với sợi (phần 3)

  Xem phần 12 tại đây.

  Ảnh hưởng của chất độn lên mức kết dính đạt được chủ yếu là do tác động của chúng lên mô-đun đàn hồi và độ bền xé của hợp chất cao su. Mức mô-đun đàn hồi cao hơn làm giảm sự khác biệt về độ giãn dài giữa thành phần sợi dệt và cao su và vì vậy làm giảm sự tập trung sức căng ở bề mặt phân cách sợi – cao su. Trong khi độ bền xé được ...
 2. Tác động của thành phần cao su lên tính kết dính với sợi (phần 2)


  Xem phần
  1 tại đây.

  Ngoài thành phần cao su nền, các hệ kết mạng cũng có tác động đáng kể lên tính kết dính của cao su và sợi. Tác động của các hệ chất xúc tiến và chất kết mạng khác nhau như sau:

  Đối với các hệ xúc tiến/ lưu huỳnh (MBTS/S, CBS/S và NOBS/S), MBTS/S tạo mức kết dính cao nhất. Tuy nhiên, nếu MBTS được trợ xúc tiến bằng DPG hay TMTD thì mức độ kết dính ...
 3. Adhesives Technology Handbook, 2nd Edition

  Sách này của nhà xuất bản William Andrew, được viết bởi tác giả Sina Ebnesajjad. Sách được xuất bản vào năm 2008, dày 363 trang.

  Có nhiều sách khác nhau viết về chất kết dính. Mỗi sách nhấn mạnh vào các khía cạnh khác nhau của chất kết dính như quá trình tổng hợp, thành phần hóa học, kỹ thuật sử dụng chất kết dính, lựa chọn chất kết dính cho nhiều vật liệu khác nhau.

  Ấn bản thứ hai của sách ...
 4. Kết dính cao su với cao su - Ảnh hưởng của tác động bên ngoài và hiện tượng phun sương

  Ba biến số không liên quan tới cao su và các thành phần của chúng có thể tác động đến sự kết dính là những điều kiện hình thành liên kết, có tên gọi là thời gian tiếp xúc, áp suất tiếp xúc và nhiệt độ tiếp xúc.

  1. Influence of Contact Time/Pressure/Temperature 1. Ảnh hưởng của thời gian tiếp xúc/ áp suất/ nhiệt độ
  ...

  Updated 05/05/2014 at 13:07 by tranthihuong

  Thể loại
  Tài liệu Anh-Việt