Các bài viết mới

 1. Tính kháng nhiệt độ thấp của cao su butadiene

  Polybutadiene với hàm lượng đơn vị 1,4-cis- vượt trội (w = 90% và lớn hơn) là một polymer đồng thể có cấu trúc đều đặn, vì vậy tính kháng nhiệt độ thấp được xác định bởi cả sự chuyển thủy tinh và sự kết tinh. Các thông số chuyển thủy tinh và kết tinh của 1,4-cis-polybutadiene về bản chất phụ thuộc vào vi cấu trúc của nó, cuối cùng là phụ thuộc vào loại hệ xúc tác được sử dụng ...
 2. POLYBUTADIEN (BR) Xác định theo ISO 1629-BR

  Polybutadien được sản xuất từ sự polymer hóa trong dung dịch, và một đặc trưng nổi bật quan trọng về chất lượng của loại polymer tổng hợp này là hàm lượng các dạng cis 1,4 và cis 1,2 vinyl trong cao su.

  POLYBUTADIEN (BR)
  Designation in ISO 1629 - BR
  POLYBUTADIEN (BR)
  Xác định theo ISO 1629-BR
  Repeat Unit Đơn vị cấu trúc
  ...