RuBBeR

 1. Tài liệu cao su, nhựa “Silicone Elastomers”

  Báo cáo này của nhà xuất bản Smithers Rapra Technology, được viết bởi tác giả Peter Jerschow. Báo cáo được xuất bản vào năm 2002, dày 172 trang.

  Vật liệu đàn hồi silicone được dùng trong nhiều ứng dụng như ô tô, điện và điện tử, y học và các vật dụng hằng ngày. Báo cáo này giới thiệu tổng quan về vật liệu đàn hồi silicone, đặc biệt là các ưu điểm của chúng như tính kháng ...
  Tag: silicone
  Thể loại
  Cao su nhân tạo