RuBBeR

  1. Đúc khuôn fluoroelastomer

    Các chi tiết fluoroelastomer có thể được sản xuất bằng quá trình đúc khuôn ép, chuyển, hoặc tiêm. Một vài đặc điểm chung của các quá trình trên như sau.

    Đầu tiên giống như các loại cao su khác, hỗn hợp fluoroelastomer phải có khoảng trễ lúc bắt đầu quá trình kết mạng cho phép nguyên liệu chảy ở nhiệt độ cao để làm đầy các lỗ khuôn. Sau đó sự kết mạng diễn ra nhanh để giảm ...
    Thể loại
    Cao su nhân tạo