tranthihuong

 1. Tác động của thành phần cao su lên tính kết dính với sợi (phần 3)

  Xem phần 12 tại đây.

  Ảnh hưởng của chất độn lên mức kết dính đạt được chủ yếu là do tác động của chúng lên mô-đun đàn hồi và độ bền xé của hợp chất cao su. Mức mô-đun đàn hồi cao hơn làm giảm sự khác biệt về độ giãn dài giữa thành phần sợi dệt và cao su và vì vậy làm giảm sự tập trung sức căng ở bề mặt phân cách sợi – cao su. Trong khi độ bền xé được ...
 2. Tác động của thành phần cao su lên tính kết dính với sợi (phần 2)


  Xem phần
  1 tại đây.

  Ngoài thành phần cao su nền, các hệ kết mạng cũng có tác động đáng kể lên tính kết dính của cao su và sợi. Tác động của các hệ chất xúc tiến và chất kết mạng khác nhau như sau:

  Đối với các hệ xúc tiến/ lưu huỳnh (MBTS/S, CBS/S và NOBS/S), MBTS/S tạo mức kết dính cao nhất. Tuy nhiên, nếu MBTS được trợ xúc tiến bằng DPG hay TMTD thì mức độ kết dính ...
 3. Tác động của thành phần cao su lên tính kết dính với sợi (phần 1)

  Để đạt hiệu quả về chi phí sản xuất, các sợi gia cường thường được ngâm một hệ kết dính chuẩn (RFL), các kỹ sư cao su phải lựa chọn thành phần cao su phù hợp nhất cho từng loại sợi. Vì vậy, mức độ kết dính giữa cao su và sợi gia cường nhìn chung là vấn đề được giải quyết trong phạm vi công ty cao su. Nhiều thành phần trong hỗn hợp cao su như chất kết mạng, chất độn, phụ gia ...