tranthihuong

 1. Fracture Mechanics and Statistical Mechanics of Reinforced Elastomeric Blends


  Sách này của nhà xuất bản Springer, được biên tập bởi Wolfgang Grellmann, Gert Heinrich, Michael Kaliske, Manfred Klüppel, Konrad Schneider và Thomas Vilgis. Sách được xuất bản vào năm 2013, dày 303 trang.

  Trạng thái nứt gãy và mỏi của vật liệu đàn hồi có tầm quan trọng kỹ thuật trong việc phát triển các sản phẩm cao su tính năng cao như lốp xe, dây đai, đệm làm kín, đệm giảm rung động và các sản phẩm khác. Trong ...

  Updated 25/11/2014 at 08:38 by tranthihuong

  Thể loại
  Lý thuyết cơ bản